AIDS

AIDS

Všetci chorí na AIDS majú zvýšené hodnoty kyseliny v krvi a tkanivách. Ak sa však prejaví zaťaženie kyselinou už v krvi, signalizuje to, že telo spotrebovalo svoje rezervy a už nemá nijakú možnosť brániť sa proti kyselinovému zaťaženiu. Tu sa radí dosiahnuť súrne najprv acidobázickú rovnováhu, aby sa vôbec dalo pristúpiť k ďalším opatreniam. AIDS je totiž oslabenie imunity. No a očista tela od kyseliny bezprostredne posilňuje imunitný systém.