OZDRAVNÉ POBYTY:


Momentálne pracujem na vytvorení a vybudovaní veľkého ozdravného centra, ktoré bude slúžiť všetkým chorým ľuďom, ktorí nemajú infekčné ochorenie a nepotrebujú lekársku asistenciu, alebo iný dozor. Hradiť sa bude iba ubytovanie a strava, všetky konzultácie a pomoc pri liečbe chorôb vrátane rakoviny bude ZADARMO!

Projekt môžete podporiť na stránke www.millionfriendshelp.com