Apatia

Apatia

Neadekvátne zníženie reakcií na rôzne vonkajšie podnety a nezáujem o vonkajšie dianie svedčia o tom, že pocity nepohody znemožňujú postihnutému na čokoľvek sa sústrediť. Po harmonizácii acidobázickej rovnováhy tela možno veľmi často pozorovať, že depresívna nálada zmizne v priebehu dvoch-troch dní a postihnutý sa dokáže zasa smiať. Objaví sa zasa radosť zo života, človek sa stane aktívnejším a podnikavejším, púšťa sa do vecí, na ktoré by sa predtým neodvážil. Apatiu neraz pripisujeme veku, častejšie však ide o prekyslenie. Prekyslenie tela spôsobuje oslabené vnímanie podnetov a rýchlu unaviteľnosť, pričom predlžuje trvanie zotavovania. Zásaditá reakcia látkovej premeny však organizmus aktivizuje, zvyšuje jeho pohotovosť a zaručuje zdravý spánok.