Alergie

Alergie

Pri našom súčasnom spôsobe života sa telo nárastom obranných reakcií bráni proti stále novým alergénom. Často sa pritom prehliada, že aj prekyslenie tela je dôležitý faktor vzniku alergií. Pri všetkých alergiách prichádza k vylučovaniu tkanivového hormónu histamínu, ktorého poslaním je aj potláčanie kyselín v tele. Pri všetkých alergiách treba najprv zistiť stav kyselín v organizme, až potom je možné pristúpiť k ďalším účinným opatreniam. Histamín podnecuje výstelkové bunky žalúdka na rozkladanie kuchynskej soli, a tým na produkciu hydrogénuhličitanu sodného. Histamín ovplyvňuje aj svalstvo priedušiek a čriev. Pri jeho nedostatku môže prísť v týchto orgánoch ku kŕčom, t. j. k dušnosti a hnačke. Spôsobuje rozšírenie krvných ciev a ukladanie tekutiny vo väzive. Ak sa histamínu vyplaví priveľa, môže nastať životunebezpečný anafylaktický šok. Ale už aj vtedy, keď má nedostatok histamínu za následok len nevinnú alergickú nádchu, ide o náznak toho, že fungovanie organizmu je narušené. Na vyliečenie je potrebné ponúknuť telu harmonizáciu acidobázickej rovnováhy a s tým súvisiace posilnenie imunitného systému efektívnou a okamžite účinnou pomocou.