Bronchitída

Bronchitída

V dôsledku pretrvávajúcej záťaže kyselinami stúpa náchylnosť na infekčné choroby pľúc a horných dýchacích ciest. To môže vyvolať akútnu alebo chronickú bronchitídu. Najmä fajčiari sú ohrození, lebo fajčením sa výrazne stupňuje prekyslenie a zhoršuje sa vzniknutá záťaž. Jasne to dokladá aj štatistika priemernej dĺžky života, ktorá ukazuje, že fajčiari žijú v priemere asi o osem rokov kratšie ako nefajčiari. Možno to povedať aj inak: každou cigaretou si fajčiar skráti svoju cestu na druhý svet asi o štvrť hodiny. Ale dôsledkom fajčenia je nielen skrátenie života, ale predovšetkým predčasné starnutie tela s mnohorakými symptómami, ktoré robia z fajčenia veľkú (a pritom tak ľahko odstrániteľnú!) záťaž tela. Navyše, fajčenie brzdí aj tvorbu hydrogénuhličitanu sodného vo výstelkových bunkách žalúdka a zhoršuje trávenie. Zo zdravotných dôvodov treba upustiť od fajčenia, a to čo najskôr, lebo keď človek cíti záťaž, býva už takmer neskoro. Pri predchádzaní bronchitíde a pri jej liečení je popri nevyhnutnej požiadavke skoncovať s cigaretami prvoradou vecou pravidelná a dostatočná očista tela od kyseliny.